Fintrix Financieel Advies

Herfinanciering

Wanneer kan een herfinanciering van uw woonkrediet interessant zijn?

Met de daling van de rentevoeten tijdens de afgelopen jaren hebben heel wat mensen hun woonkrediet geherfinancierd, sommigen zelfs tot meerdere keren toe.Dé voor de hand liggende reden hiervoor is om een lagere rentevoet te bekomen. Een lagere rentevoet biedt nieuwe mogelijkheden. De ene geeft daarbij de voorkeur aan lagere afbetalingen per maand, de andere kiest voor behoud van de maandaflossing waardoor de restlooptijd korter wordt.

Er bestaan evenwel nog andere redenen waarom een herfinanciering kan overwogen worden.
In principe kan iedere ingrijpende wijziging in uw situatie een aanleiding geven tot het herbekijken van uw woonkrediet.

  • Enkele voorbeelden:
   – Langdurig en structureel inkomstenverlies
   – Echtscheiding
   – Bijkomende, al dan niet onverwachte, kosten
   – Meer inkomsten wegens belangrijke promotie
   – Plannen om een eigen zaak op te starten
  • Let wel, wanneer je overweegt je woonkrediet aan te passen i.f.v. bovenstaande redenen, bespreek dan grondig alle mogelijkheden én de financiële consequenties. Ga niet over 1 nacht ijs en informeer je bij je bankier of kredietmakelaar. Wees kritisch in de voorstellen die je hierin krijgt en zorg dat je uiteindelijk een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Wat zijn de kosten bij een herfinanciering?

Naast de nieuwe rentevoet (lager of hoger) moet je rekening houden met volgende kosten:
Wederbeleggingsvergoeding: in de ‘volksmond’ de boete genoemd die je verschuldigd bent omdat je je bestaande lening vervroegd “terugbetaalt”. Hoezo terugbetalen? Inderdaad, je betaalt misschien niet effectief je lening vervroegd terug maar je verbreekt wel je leningscontract. In de meeste gevallen ga je in feite ook een nieuwe lening aan om de oude terug te betalen. De wederbeleggingsvergoeding staat gelijk aan 3 maanden intrest (in België althans!).
Dossierkosten: in principe maximum 500,- EUR maar informeer hierover vooraf.
Schattingskosten: in bepaalde situaties of bij bepaalde kredietmaatschappijen zal een schatting gevraagd worden van de waarde van de woning. De kosten hiervan moet u betalen. Voor een doorsnee gezinswoning moet u hiervoor tussen de 250 en 500 EUR rekenen.

Ingeval je bij een herfinanciering bovendien van bank of kredietmaatschappij verandert, moet je ook opnieuw bij de notaris passeren. De nieuwe bank zal immers de woning als waarborg willen terwijl dat nog het geval is voor de huidige bank. Dit betekent ook bijkomende kosten, namelijk:
schrapping bestaande hypotheek waarvan de kosten doorgaans tussen de 700 en 1.200 EUR bedragen
vestiging van een nieuwe hypotheek waarvan de kosten afhankelijk zijn van het nieuwe kredietbedrag. Hou er rekening mee dat je toch al snel enkele duizenden euro’s achterlaat bij de notaris. Je bankier of kredietmakelaar kan deze kosten vrij nauwkeurig inschatten. Wil je het exact weten, volstaat meestal een telefoontje naar de notaris zelf.

Informeer tijdig over herfinanciering

Kortom, ga zeker niet te licht over dergelijke beslissingen. Maar schuw ze ook niet. We leven vandaag in een snel veranderende wereld. Het is dan ook geen uitzondering meer om ook je woonkrediet daarbij in vraag te stellen. Zeker in omstandigheden van inkomstenverlies en/of onverwachte kosten is het raadzaam om tijdig informatie in te winnen omtrent de mogelijkheden in je woonkrediet. Al te vaak wachten mensen hier te lang mee met soms alle gevolgen vandien. Weet dat hoe moeilijker de situatie is, hoe moeilijker (en vaak duurder) de oplossing wordt.